• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

برنامه درسی هفته بیست و سوم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و سوم – ویژه وکالت ۹۶

شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه

—-مباحثی که این هفته باید خوانده شود

۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( طرق شکایت از آراء ۱-مرحله واخواهی )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۵۷ تا پایان جلسه  ۶۶ ) شامل تدریس کامل این مباحث میباشد

۲- حقوق جزای عمومی ۱ : مباحث (  این جلسه عنصر روانی جرم + شرایط آن + (ویدئو جلسه ۱۰۰ تا پایان ویدئو جلسه ۱۰۶ ) پایان حقوق جزای عمومی ۱

—-مباحثی که این هفته باید دوره و مرور شوند

۱- حقوق تجارت ۳ :  ( مواد ۱ تا ۳۰۰ لایحه )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱ تا پایان جلسه ۷۱ )- پایان حقوق تجارت ۳

۲- حقوق مدنی ۳ :  ( مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱  تا پایان جلسه  ۷۳) –  پایان حقوق مدنی ۳

۳- حقوق جزای عمومی ۱ : مواد قانونی + ( ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱ تا پایان جلسه ۱۰۶) – پایان حقوق جزای عمومی ۱

 

آموزش رسانا

سایت آموزش رسانا : http://www.resana.tv

ارتباط مستقیم : ۲۸۴۲۹۶-۰۲۱

 

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021