برنامه درسی هفته بیست و هفتم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هفتم – ویژه وکالت ۹۶

شنبه 20 خردادماه  لغایت شنبه ۲7 خرداد ماه

مباحثی که این هفته باید خوانده شود

۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( اعاده دادرسی ) + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱1۴ تا پایان جلسه  131 )

۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث (سبب های معافیت از مجازات  + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه 30 تا پایان جلسه 46 )

۳- حقوق تجارت ۴ : مبحث سفته و چک ( ویدئو جلسه 28 تا پایان ویدئو جلسه 30 ) پایان حقوق تجارت 4

مباحثی که این هفته باید مرور شوند

۱- حقوق مدنی 3 ( مواد 183 تا 300 قانون مدنی  ) مشاهده و مرور کامل  ویدئو جلسات درسی حقوق مدنی 3

 

آموزش آنلاین رسانا

ارتباط مستقیم : ۲۸۴۲۹۶-۰۲۱

سایت رسانا : http://resana.tv

پشتیبانی : support@resana.tv

 

نظرات

کانال آموزش رسانا

اطلاع رسانی برنامه ها و آزمون های هفتگی وکالت

عضویت در کانال بستن