خرید اکانت قسطی وکالت


دوره اقساطی وکالت

خرید اکانت نقدی وکالت


دوره نقدی وکالت

امکانات پلن ها


امکانات اکانت وکالت

 • ویژه داوطلبان شرکت در آزمون وکالت
 • دسترسی به تمامی درس های دوره وکالت
 • مشاهده دوره های درسی بصورت آنلاین و آفلاین
 • دسترسی به تمامی دروس در 24 ساعت شبانه روز
 • امکان دسترسی به دانلود دروس جدید
 • امکان پرسش و پاسخ با مدرس در هر دوره درسی
 • ارسال فلش درسی دروس برای مشاهده در کامپیوتر
 • امکان شرکت در آزمون های هفتگی رسانا
 • مشاوره درسی برای انتخاب کانون مناسب و برنامه درسی
 • امکان خرید نقد یا اقساط پکیج دوره وکالت
 • تعرفه پکیج دوره وکالت ( یکساله )
 • برای خرید اکانت ( نقدی یا اقساطی کلیک نمایید )

خرید اکانت قسطی کارشناسی


دوره اقساطی کارشناسی

خرید اکانت نقدی کارشناسی


دوره نقدی کارشناسی

امکانات پلن ها


امکانات اکانت کارشناسی

 • ویژه داوطلبان دوره کارشناسی حقوق
 • دسترسی به تمامی درس های دوره کارشناسی حقوق
 • مشاهده دوره های درسی بصورت آنلاین و آفلاین
 • دسترسی به تمامی دروس در 24 ساعت شبانه روز
 • امکان دسترسی به دانلود دروس جدید
 • امکان پرسش و پاسخ با مدرس در هر دوره درسی
 • ارسال فلش درسی دروس برای مشاهده در کامپیوتر
 • امکان شرکت در آزمون های هفتگی رسانا
 • مشاوره درسی دوره کارشناسی
 • امکان خرید نقد یا اقساط پکیج دوره کارشناسی
 • تعرفه پکیج دوره کارشناسی ( یکساله )
 • برای خرید اکانت ( نقدی یا اقساطی کلیک نمایید )

خرید اکانت قسطی قضاوت


دوره اقساطی قضاوت

خرید اکانت نقدی قضاوت


دوره نقدی قضاوت

امکانات پلن ها


امکانات اکانت قضاوت

 • ویژه داوطلبان دوره قضاوت
 • دسترسی به تمامی درس های دوره قضاوت
 • مشاهده دوره های درسی بصورت آنلاین و آفلاین
 • دسترسی به تمامی دروس در 24 ساعت شبانه روز
 • امکان دسترسی به دانلود دروس جدید
 • امکان پرسش و پاسخ با مدرس در هر دوره درسی
 • ارسال فلش درسی دروس برای مشاهده در کامپیوتر
 • امکان شرکت در آزمون های هفتگی رسانا
 • مشاوره درسی دوره قضاوت
 • امکان خرید نقد یا اقساط پکیج دوره قضاوت
 • تعرفه پکیج دوره قضاوت ( یکساله )
 • برای خرید اکانت ( نقدی یا اقساطی کلیک نمایید )

خرید اکانت ارشد بین الملل


ارشد بین الملل

خرید اکانت ارشد جزا


ارشد حقوق جزا

خرید اکانت ارشد خصوصی


ارشد خصوصی

امکانات پلن ها


امکانات اکانت ارشد

 • ویژه داوطلبان ارشد سراسری
 • دسترسی به درس های دوره ارشد
 • مشاهده دوره ها آنلاین و آفلاین
 • دسترسی به دروس 24 ساعت شبانه روز
 • امکان دسترسی به دانلود دروس
 • پرسش و پاسخ با مدرس در هر دوره
 • ارسال فلش درس های دوره آموزشی
 • امکان شرکت در آزمون های هفتگی
 • مشاوره درسی و برنامه درسی
 • امکان خرید نقد یا اقساط دوره
 • تعرفه پکیج دوره های ارشد
 • خرید اکانت نقدی دوره ارشد
 • خرید اکانت اقساطی دوره ارشد