• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

آزمون 96

00

مرداد'۹۶

آزمون شماره ۲۱ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۲۱  ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۲۰ مردادماه برگزار میگردد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

آزمون شماره ۲۰ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۲۰  ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۱۳ مردادماه برگزار میگردد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

آزمون شماره ۱۹ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۹ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۶ مردادماه برگزار میگردد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

آزمون شماره ۱۸ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۸ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۳۰ تیرماه  برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

آزمون شماره ۱۷ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۷ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۲۳ تیرماه  برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

آزمون شماره ۱۶ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۶ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۱۶ تیرماه  برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

آزمون شماره ۱۵ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۵ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۹ تیرماه  برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

آزمون شماره ۱۴ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۴ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۲ تیرماه  برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

شروع آزمون شماره ۱۳ – ویژه وکالت ۹۶

شروع آزمون شماره ۱۳ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ امکان شرکت در آزمون از ساعت ۸ صبح الی ساعت …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

آزمون شماره ۱۳ – ویژه وکالت ۹۶

آزمون شماره ۱۳ ویژه شرکت در آزمون  وکالت ۹۶ روز جمعه ۲۶ خردادماه برگزار میگرد آزمون مرور و دوره مطالب …

بیشتر بخوانید
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021