برنامه درسی هفته بیست و نهم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و نهم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۳ تیرماه  لغایت شنبه ۱۰ تیرماه مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( داوری ) + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱۴۰ تا پایان جلسه  ۱۴۹ ) ۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث (سبب های تشدید مجازات   […]

برنامه درسی هفته بیست و هشتم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هشتم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۲۷ خردادماه  لغایت شنبه ۳ تیرماه مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( اعتراض ثالث ) + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱۳۲ تا پایان جلسه  ۱۳۹ ) ۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث (جایگزین های حبس  + ویدئو […]

برنامه درسی هفته بیست و هفتم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هفتم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه 20 خردادماه  لغایت شنبه ۲7 خرداد ماه مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( اعاده دادرسی ) + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱1۴ تا پایان جلسه  131 ) ۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث (سبب های معافیت از مجازات  + […]

برنامه درسی هفته بیست و ششم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و ششم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۳ خردادماه  لغایت شنبه ۲۰ خرداد ماه مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( موارد نقض رای در دیوان عالی کشور ) + ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۱۰۴ تا پایان جلسه  ۱۱۳ ) ۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث (طبقه بندی مجازات ها […]

برنامه درسی هفته بیست و پنجم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و پنجم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۶ خردادماه  لغایت شنبه ۱۳ خرداد ماه مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( طرق شکایت از آراء ۳- مرحله فرجام خواهی )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۹۱ تا پایان جلسه  ۱۰۳ ) ۲- حقوق جزای عمومی ۲ : مبحث مجازات های تکمیلی و […]

برنامه درسی هفته بیست و چهارم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست چهارم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۶ خرداد ماه —-مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( طرق شکایت از آراء ۲- مرحله تجدید نظر خواهی )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۶۷ تا پایان جلسه  ۹۰ ) شامل تدریس کامل این مباحث میباشد ۲- حقوق […]

برنامه درسی هفته بیست و سوم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و سوم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه —-مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( طرق شکایت از آراء ۱-مرحله واخواهی )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۵۷ تا پایان جلسه  ۶۶ ) شامل تدریس کامل این مباحث میباشد ۲- حقوق جزای عمومی ۱ […]

برنامه درسی هفته بیست و دوم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و دوم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه —-مباحثی که این هفته باید خوانده شود ۱- حقوق تجارت ۳ : مباحث (  تغییرات در سرمایه  + انحلال شرکت مواد ۱۵۷ تا ۳۰۰ لایحه )+(ویدئو جلسات درسی مدرس از جلسه ۶۷ تا پایان جلسه ۷۱-  پایان حقوق تجارت ۳ ۲-آیین دادرسی مدنی ۳ : مباحث ( نحوه […]

برنامه درسی هفته بیست و یکم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و یکم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۹ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱- حقوق تجارت ۳ : مباحث (  هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرس (مواد ۱۰۷ تا ۱۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)+(ویدئو جلسات درسی مدرس از قسمت ۵۰ تا پایان جلسه ۶۶ ) شامل تدریس کامل این مباحث میباشد ۲- حقوق مدنی ۳ : مباحث […]

برنامه درسی هفته بیستم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیستم وکالت ۹۶ شنبه ۲ اردیبهشت ماه لغایت شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱- حقوق تجارت ۳ : مباحث (  اوراق قرضه و اوراق مشارکت و مجامع عمومی – مواد ۵۱ تا ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)+(ویدئو جلسات درسی مدرس از قسمت ۲۸ تا پایان جلسه ۴۹ ) شامل تدریس کامل این مباحث میباشد ۲- حقوق مدنی ۳ […]

کانال آموزش رسانا

اطلاع رسانی برنامه ها و آزمون های هفتگی وکالت

عضویت در کانال بستن