• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

وکالت 96

00

مرداد'۹۶

برنامه درسی هفته سی و پنجم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی و پنجم  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۴ مردادماه  لغایت شنبه ۲۱ مرداد ماه مباحثی که …

بیشتر بخوانید

00

مرداد'۹۶

برنامه درسی هفته سی و چهارم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی و چهارم  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۷ مردادماه  لغایت شنبه ۱۴ مرداد ماه مباحثی که …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

برنامه درسی هفته سی و سوم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی و سوم  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۳۱ تیرماه  لغایت شنبه ۷ مرداد ماه مباحثی که …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

برنامه درسی هفته سی و دوم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی و دوم  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۲۴ تیرماه  لغایت شنبه ۳۱ تیرماه مباحثی که این …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

برنامه درسی هفته سی و یکم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی و یکم  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۷ تیرماه  لغایت شنبه ۲۴ تیرماه مباحثی که این …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

برنامه درسی هفته سی ام وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته سی ام  – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۰ تیرماه  لغایت شنبه ۱۷ تیرماه مباحثی که این هفته …

بیشتر بخوانید

00

تیر'۹۶

برنامه درسی هفته بیست و نهم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و نهم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۳ تیرماه  لغایت شنبه ۱۰ تیرماه مباحثی که این …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هشتم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هشتم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۲۷ خردادماه  لغایت شنبه ۳ تیرماه مباحثی که این هفته …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هفتم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و هفتم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۲۰ خردادماه  لغایت شنبه ۲۷ خرداد ماه مباحثی که این هفته …

بیشتر بخوانید

00

خرداد'۹۶

برنامه درسی هفته بیست و ششم وکالت ۹۶

برنامه درسی هفته بیست و ششم – ویژه وکالت ۹۶ شنبه ۱۳ خردادماه  لغایت شنبه ۲۰ خرداد ماه مباحثی که این هفته باید خوانده …

بیشتر بخوانید
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021