• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق بین الملل خصوصی ۱ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق بین الملل خصوصی ۱ میباشد  در این مجموعه تلاش شده است تمامی مطالب مهم ویژه دانشجویان کارشناسی حقوق و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد بصورت کامل در ویدئو ها تدریس شود تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق بین الملل خصوصی 1
معرفی دوره حقوق بین الملل خصوصی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات حقوق بین الملل
جلسه ۱ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
فصل دوم : تابعیت
جلسه ۱۸ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق بین الملل خصوصی ۱ 00:15:00
شرکت در دوره
  • 200,000 تومان هر 120 روز
  • 120 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

اساتید

17 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021