• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق تجارت ۱ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق تجارت ۱ میباشد  در این دوره آموزشی از ابتدا با تاجر کیست و شرایط تاجر و انواع معاملات تجارتی و دفاتر تجاری تاجر  آشنا خواهیم شد سپس در خصوص دلالی ، حق العمل کاری ، قائم مقام تجارتی ، حمل و نقل و اسم تجارتی صحبت خواهیم کرد . از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق تجارت منطبق بودن ویدئو ها و جلسات درسی با مواد قانون تجارت میباشد   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق تجارت 1
معرفی دوره حقوق تجارت ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : تجار و معاملات تجارتی (مواد 1 تا 5)
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۱ 00:00:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل دوم : دفاتر تجارتی (مواد 6 تا 19)
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل سوم : دلالی (مواد 335 تا 356)
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل چهارم : حق العمل کاری ( مواد 357 تا 376)
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل پنجم : حمل و نقل ( مواد 377 تا 394)
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل ششم : قائم مقام تجارتی (مواد 395 تا 401)
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل هفتم : ضمانت ( مواد 402 تا 411)
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق تجارت ۱ 00:15:00
فصل هشتم : اسم تجارتی
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۱ – پایان رایگان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 1
شرکت در دوره

اساتید

69 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021