• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق تجارت ۲ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق تجارت ۲ میباشد  در این دوره آموزشی از ابتدا با کلیات شرکت های تجاری آشنا خواهیم شد و شرکت های تجاری را طبقه بندی خواهیم کرد و سپس در خصوص شرکت های تضامنی ، شرکت های نسبی و شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت با مسئولیت محدود بصورت مفصل صحبت خواهیم کرد و نحوه انحلال و تصفیه این شرکت ها را خواهیم گفت  از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق تجارت منطبق بودن ویدئو های با مواد قانون تجارت میباشد   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق تجارت 2
معرفی دوره حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات شرکت های تجاری
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
فصل دوم : شرکت تضامنی (مواد 116 تا 140)
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
فصل سوم : شرکت نسبی (مواد 183 تا 189)
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
فصل چهارم : مختلط سهامی (مواد 141 تا 182)
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
فصل پنجم : انحلال و تصفیه شرکت ها
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
فصل ششم : مسئولیت محدود (مواد 94 تا 115)
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق تجارت ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق تجارت ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق تجارت ۲ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 2
شرکت در دوره

اساتید

68 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021