• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق تجارت ۴ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق تجارت ۴ میباشد  در این دوره آموزشی با اسناد تجاری آشنا خواهیم شد ابتدا در خصوص برات و سپس در خصوص سفته و چک و نکات مرتبط با آن صحبت خواهیم کرد   . از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق تجارت منطبق بودن ویدئو های با مواد قانون تجارت میباشد   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 4
معرفی دوره حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
فصل اول : برات (مواد 223 تا 306)
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۴ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
فصل دوم : فته طلب (مواد 307 تا 309)
جلسه ۲۸ – حقوق تجارت ۴ رایگان 00:15:00
فصل سوم : چک (مواد 310 تا 317)
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق تجارت ۴ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 4
شرکت در دوره

اساتید

66 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021