• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

مجوعه ویدئو های آموزشی دوره آموزشی حقوق مدنی ۱ : شامل  کلیه مباحث مقدمه علم حقوق و اموال و مالکیت میباشد . در این دوره آموزشی  همه مباحث از ابتدا بصورت کامل و با محوریت مواد قانون و کتاب میباشد . در این دوره از ابتدا با مبانی علم حقوق آشنا خواهیم شد ، مباحث پایه ای را فرا خواهید گرفت سپس وارد بحث اموال خواهید شد  تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 1
معرفی دوره حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : مبانی حقوق (مواد 1 تا 10)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
فصل دوم : اقسام اموال (مواد 11 تا 28)
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۱ 00:18:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
فصل سوم : حق مالکیت (مواد 29 تا 39)
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۱ 00:30:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۱ 00:33:00
فصل چهارم : حق انتفاع (مواد 40 تا 54)
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
فصل پنجم : وقف (مواد 55 تا 91)
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
فصل ششم : حق ارتفاق (مواد 93 تا 139)
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
فصل هفتم : حیازت مباحات (مواد 141تا 182)
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق مدنی ۱ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 1
شرکت در دوره

اساتید

70 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021