• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق مدنی ۲ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث اشخاص و محجورین میباشد  در این دوره آموزشی از ابتدا با کلیات اشخاص آشنا خواهید شد و سپس مباحث بسیار مهم غائب مفقود الاثر ، اقامتگاه ، و در نهایت با انواع محجورین آشنا خواهید شد  ، درس حقوق مدنی ۲ در عین سادگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد و توصیه می کنم مباحث اشخاص و محجورین را جدی بگیرید  تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 2
معرفی دوره حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات اشخاص (مواد 956 تا 975)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۲ 00:00:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
فصل دوم : غایب مفقود الاثر مواد (1011 تا 1030)
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
فصل سوم : اقامتگاه مواد (1002 تا 1010)
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل چهارم : محجورین مواد (1207 تا 1217)
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۲ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
فصل پنجم : قیمومت مواد (1218 تا 1256)
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۲ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 2
شرکت در دوره

اساتید

70 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021