• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق مدنی ۶ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق مدنی ۶ میباشد  در این دوره آموزشی از ابتدا با تعریف عقد بیع و ویژگی های عقد بیع شروع خواهیم کرد همراه با مثال های حقوقی متعدد برای درک بهتر مسائل مهم حقوق مدنی ۶ سپس در خصوص احکام بیع و ضمان درک و در نهایت در خصوص عقد اجاره صحبت خواهیم کرد همچنین بطور مفصل در خصوص قوانین روابط موجر و مستاجر توضیحات لازم به شما دانشجوبان گرامی داده خواهد شد  تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 6
معرفی دوره حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات عقد بیع
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل دوم : احکام بیع (مواد 338 تا 389)
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل سوم : ضمان درک (مواد 390 تا 395)
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۶ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل چهارم : خیارات (مواد 396 تا 457)
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
فصل پنجم : عقد اجاره (مواد 466 تا 517)
جلسه ۶۶ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۰ – حقوق مدنی ۶ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق مدنی ۶ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق مدنی ۶ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 6
شرکت در دوره

اساتید

67 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021