• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق مدنی ۷ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق مدنی ۷ میباشد  در این دوره آموزشی با انواع عقود معین آشنا خواهید شد و تمامی نکات و مباحث مهم عقود معین برای شما دانشجویان گرامی توضیح داده شده است . هز یک از عقود معین را تعریف می کنیم و شرایط و نکات هر یک از عقود را با هم بررسی می کنیم   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق مدنی 7
معرفی دوره حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل اول : عقد جعاله (مواد 561 تا 570)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل دوم : عقد قرض (مواد 648 تا 653)
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل سوم : عقد ودیعه (مواد 607 تا 634)
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل چهارم : عقد عاریه (مواد 635 تا 647)
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل پنجم : عقد وکالت (مواد 656 تا 683)
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل ششم : عقد ضمان (مواد 684 تا 723)
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۷ 00:35:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل هفتم : عقد حواله (مواد 724 تا 733)
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل هشتم : عقد کفالت (مواد 734 تا 751)
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل هشتم : عقد رهن (مواد 771 تا 794)
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل نهم : عقد شرکت (مواد 571 تا 601)
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۷ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
فصل دهم : عقد هبه (مواد 795 تا 807)
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۷ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۷ 00:00:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۷ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 7
شرکت در دوره

اساتید

66 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021