• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی حقوق مدنی ۸ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق مدنی ۸ میباشد  در این دوره آموزشی ۳ فصل مهم داریم  . فصل اول : در خصوص حق شفعه صحبت خواهیم کرد و شرایط آن را خواهیم گفت سپس در فصل دوم در خصوص وصیت و در فصل سوم در خصوص ارث صحبت خواهیم کرد  تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 8
معرفی دوره آموزشی حقوق مدنی ۸ 00:00:00
فصل اول
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۸ 00:00:00
شرکت در دوره

اساتید

66 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021