• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی ۱ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث جلد اول کتاب آیین دادرسی مدنی ۱ دکتر عبد الله شمس میباشد   در این دوره آموزشی از ابتدا با کلیات آیین دادرسی مدنی آشنا خواهیم شد سپس با انواع مراجع قضایی و اداری آشنا خواهیم شد تمامی مباحث کتاب شما بصورت نکته به نکته و درس به درس در ویدئو ها برای شما توضیح داده شده است .   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی دادرسی مدنی 1
معرفی دوره دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : مبحث کلیات
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
فصل دوم : مراجع قضایی و اداری
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
فصل سوم : کانون وکلاء دادگستری
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
فصل چهارم : کانون کارشناسان دادگستری
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
فصل پنجم : در صلاحیت دادگاه ها
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
فصل ششم : وکالت در دعاوی
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۱ رایگان 00:15:00
فصل هفتم : دعوا و شرایط اقامه آن
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۱ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی دادرسی مدنی 1
شرکت در دوره
  • 150,000 تومان هر 120 روز
  • 120 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

اساتید

69 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021