• ورود
  • 15
  • سبد خرید شما خالی است.

دوره آموزشی متون حقوقی ۳ : شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث ۱- متون حقوقی قراردادها ۲- متون حقوقی جزایی ۳- متون حقوقی بین الملل میباشد که شامل تدریس کامل کتاب LAW MADE SIMPLE و GCSE LAW میباشد . این مجموعه آموزشی تمامی مباحث مهم متون حقوقی دانشگاهی را شامل میشود .تمامی مباحث متون حقوقی همراه با تلفظ صحیح لغات انگلیسی بهمراه معانی هر یک میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی متون حقوقی 3
معرفی دوره آموزشی متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : تعریف جرم
جلسه ۱ – متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – متون حقوقی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۷ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۹ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – متون حقوقی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۸ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۹ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۰ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۱ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۲ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۳ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۴ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۵ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۶ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۷ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۸ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۹ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۰ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۱ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۲ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۳ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۴ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۵ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۵ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۶ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۷ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۸ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۹ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۰ – متون حقوقی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۱ – متون حقوقی ۳ – پایان 00:00:00
پایان جلسات آموزشی متون حقوقی 3
شرکت در دوره
  • 200,000 تومان هر 120 روز
  • 120 روز
  • نشان دوره
  • گواهی پایان دوره

اساتید

21 دانشجو ثبت نام کرد

جستجوی پیشرفته

دوره ها

آموزش اصول فقه اسلامی

0
150,000 تومان هر 120 روز 63
پلتفرم آموزش آنلاین رسانا - تلفن : 284296-021